พฤศจิกายน 2023

14/11/2023

การแนะแนวหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาพบรรยากาศการแนะแนวหลักสู […]
03/11/2023

บริจาคชุดตรวจคัดกรอง Antigen test kit (ATK) หาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)​ โดยบริษัทวินเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ขอขอบคุณ บริษัทวินเนอร์ยี่ […]
01/11/2023

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา)

**นักเรียนรอบโควตา ระดับชั […]
01/11/2023

ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (รอบโควตา)

**นักเรียนรอบโควตา หมายถึง […]