กันยายน 12, 2023

12/09/2023

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคั […]
12/09/2023

กำหนดสอบปลายภาค 1/2566

12/09/2023

นักเรียน ม.6 รณรงค์หน้าเสาธง หัวข้อต่อต้านกัญชาและบุหรี่

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที […]
12/09/2023

นักเรียนชั้น ม.3/2 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โดยใช้การเรียนรู้แบบ STEM ศึกษา รุ่นที่ 6นักเรียนชั้น ม.3/2 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ

???นักเรียนชั้น ม.3/2 ได้เ […]