มอบเกียรติบัตรนักเรียนได้รับรางวัล School Satellite Competition 2024