ผู้บริหาร ครู และบุคลากร ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 50 รูป เนื่องในโอกาสครบรอบ 49 ปี มทร.ธัญบุรี