บรรยากาศโครงการ IDS RMUTT Open House 2023: เตรียมนวัตกร…สร้างสรรค์นวัตกรรม