ต้อนรับผู้อำนวยการใหม่
21/02/2018
การเรียนรู้เรื่องรถพลังน้ำ นักเรียนชั้น ป.1
26/02/2018
Show all

ตลาดนัดสาธิต ครั้งที่ 5

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ได้จัดกิจกรรม ตลาดนัดสาธิต ครั้งที่ 5  ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

ในกิจกรรมนี้ ได้ให้นักเรียนระดับชั้น ป.2 -ป.6  ได้จัดร้านขายของต่างๆ ตามที่นักเรียนได้วางแผนกันภายในกลุ่ม

กิจกรรมตลาดนัดสาธิต เป็นส่วนหนึ่งในวิชา สังคมศึกษา  เรื่องเศรษฐศาสตร์  บรูณาการเข้ากับ รายวิชาอื่นๆ จึงเกิดเป็นทักษะความรู้ ในการค้าขายของนักเรียน

ครูผู้ดำเนินกิจกรรม  ครูนันทภรณ์   ปราณีตพลกัง