18/11/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
18/11/2022

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัด […]
17/11/2022

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกด้วยการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อ […]
15/11/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมา) ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาขาคอมพิวเตอร์ (วุฒิปริญญาตรี)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]
15/11/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานห้องสมุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]