24/01/2023

บรรยากาศโครงการ IDS RMUTT Open House 2023: เตรียมนวัตกร…สร้างสรรค์นวัตกรรม

บรรยากาศโครงการ IDS RMUTT […]
15/09/2022

นักเรียน ป.6 ทำกิจกรรมออกแบบและสร้าง “รถพลังงานน้ำ” ในรายวิชา STEAM Design Project

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่ […]
15/09/2022

นร. ม.1 ออกแบบและสร้าง “รถพลังงานไฟฟ้า” ในรายวิชา วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษ […]
14/09/2022

นักเรียน ม.5 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานธุรกิจ ทำขนมในรายวิชา “งานขนมสร้างสรรค์”

22/08/2022

มอบของรางวัลให้แก่นักเรียนที่ตอบคำถามวิทยาศาสตร์

มอบรางวัลแบบจุกๆ! กับกิจกร […]