29/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้คะแนน 80 % ขึ้นไป ในการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับชาติ (O-NET)ปีการศึกษา 2566

🎉ขอแสดงความยินดีกับนักเรีย […]
26/03/2024

งานประกันคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาว […]
18/03/2024

โครงการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2566

คณะครูพร้อมด้วยผู้บริหาร โ […]
08/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ต้องลักษณ์ บุญธรรม ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาจารย์

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาว […]
01/03/2024

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐภัทร แสนสุนนท์ ม.3 ในการแข่งขันฮับกิโด

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณ […]

ข่าวประชาสัมพันธ์