ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ทำเนียบบุคลากร
03/05/2022
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูชาวต่างประเทศ เอกภาษาจีน
12/05/2022
Show all

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

สามารถส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานบุคลากร (คุณพรรณฑิพา) ได้ที่อีเมลล์ pantipa_r@rmutt.ac.th
และนำเอกสารจริงมายื่นในวันสอบ