ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบทั่วไป)

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566
(รอบทั่วไป)