ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการ Young Coding Academy รุ่น 1 ประเทศไต้หวัน
01/05/2023
ขอแสดงความยินดี กับ เด็กหญิงกัญญาภัคดิ์ คงอำนาจ
15/05/2023
Show all

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หรือ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

ส่งเอกสารสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางออนไลน์ได้ที่ อีเมล pantipa_r@rmutt.ac.th