ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (วุฒิปริญญาโท และ ปริญญาตรี)
29/08/2022
นักเรียน ม.5 กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานธุรกิจ ทำขนมในรายวิชา “งานขนมสร้างสรรค์”
14/09/2022
Show all

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
สามารถส่งเอกสารการสมัครออนไลน์ หรือ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

งานบุคลากร (คุณพรรณทิพา) ได้ที่อีเมลล์ pantipa_r@rmutt.ac.th
และนำเอกสารจริงมายื่นในวันสอบ