ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ครูภาษาจีน)

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2565
13/09/2021
ประกันอุบัติเหตุบุคลากร
20/09/2021
Show all

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ครูภาษาจีน)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย (ครูภาษาจีน)