เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดกิจกรรม IDS Open House 2020นวัตกรรมการศึกษาเพื่ออนาคต โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์ ภูมิกิตติพิชญ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ซึ่งภายในงานมีทั้งกิจกรรมเปิดชั้นเรียน การแข่งขัน และการแสดงนิทรรศการผลงาน นวัตกรรมการศึกษา โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้ามาเยี่ยมชมได้ ทั้งนี้ยังได้รับการสนับสนุนบูทกิจกรรมจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต หออัครศิลปิน เป็นต้น

สามารถดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<