รางวัล61

31/07/2018

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ส่งนักเรียนเข้าเเข่งขันฟุตบอล

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. […]
25/06/2018

นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี  ได้รับรางวัล การประกวดภาพถ่ายเเละ วาดภาพ

นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตก […]
22/05/2018

นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ได้รับรางวัล “รองชนะเลิศ อันดับ 2”  การประกวดละครวิทยาศาสตร์  ระดับประเทศ ปี 2561

นักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตก […]