ปีการศึกษา2563

23/12/2020

นักเรียนชั้นม.3ปฏิบัติเรื่อง “สำรับ 4 ภาค”

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 256 […]
17/12/2020

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน11ปี

ใกล้ปิดลีค .ตัวแทนนักเรียน […]
17/12/2020

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการทดสอบแข่งขันวัดระดับควาสามารถทางวิชาการ (TOP TEST)

วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นาย […]
15/12/2020

นักเรียนชุมนุม Cover Dance แสดงในงาน RMUTT Chrismas Festival 2020

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 256 […]