ปีการศึกษา2561

06/03/2019

กิจกรรมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ นักเรียนชั้น ป.2 เรื่อง ตามรอยนักสืบ นักเรียนได้ทำการทดลองการเเยกประเภทของลายนิ้วมือเเต่ละประเภท เพื่อศึกษาการระบุตัวบุคคล ณ อพวช.

05/03/2019

กิจกรรมค่ายพักเเรมลูกเสือสามัญเเละสามัญรุ่นใหญ่ ระหว่างวันที่ 1-2 มีนาคม 2562

05/03/2019

กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp)

30/01/2019

นักเรียนชั้นป.2 ได้เรียนรู้เรื่องระบบหายใจ

นักเรียนชั้นป.2 ได้เรียนรู […]