ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ภาพบรรยากาศวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
22/05/2023
คอร์สเรียนรายวิชาสาธิตนวัตกรรม ภาคเรียนที่ 1/2566
25/05/2023
Show all

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้
ตำแหน่ง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
(วุฒิปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
หรือ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือ เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล หรือ สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)