ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัคร และส่งเอกสารการสมัครออนไลน์โดยส่งมาที่อยู่ E-mail: p_ann23@hotmail.comและให้นำเอกสารการสมัคร มายื่นในวันสอบข้อเขียนสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ งานบุคลากร คุณพรรณทิพา 081-7597955