ดร.รสริน เจิมไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มอบเกียรติบัตร ให้เเก่นักเรียนที่เข้าร่วมส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด

เปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562
12/10/2018
ขอเเสดงความยินดีกับ ด.ญ.ธนพร ทิพย์คงคา ป.4/1 เเละด.ญ.ณัชชา พรประสิทธิ์ ม.1 ได้รับผลโหวต “สูงสุด”
16/10/2018
Show all

ดร.รสริน เจิมไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มอบเกียรติบัตร ให้เเก่นักเรียนที่เข้าร่วมส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด

ดร.รสริน เจิมไธสง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มอบเกียรติบัตร
ให้เเก่นักเรียนที่เข้าร่วมส่งผลงานภาพวาดเข้าประกวด ในโครงการปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน ปีที่ 7
หัวข้อ “ลงมือทำ” ในรายการนี้ ด.ญ.ชนัญชิดา สุวรรณคำ ป.1/1 ได้รับรางวัลชมเชย