มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์ กับงานประกวดชุดรีไซเคิล และงานประกวดโครงงานวิทยาศาตร์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานพิเศษเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
26/09/2023
ขอหลักฐานการรับเงินคืนโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สพฐ.66
27/09/2023
Show all

มอบเกียรติบัตร ให้นักเรียนที่ได้รับรางวัลในการแข่งขันหุ่นยนต์ กับงานประกวดชุดรีไซเคิล และงานประกวดโครงงานวิทยาศาตร์และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์