กันยายน

23/09/2022

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคล […]
22/09/2022

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ เพื่อเข้ารับการคัดเลือกด้วยการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อ […]
19/09/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ […]
15/09/2022

นักเรียน ป.6 ทำกิจกรรมออกแบบและสร้าง “รถพลังงานน้ำ” ในรายวิชา STEAM Design Project

นักเรียนชั้นประถมศึกษา ที่ […]