ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์(มัธยมศึกษา) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69