ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคาราเต้ – โด ประเภทท่ารำทีมหญิง อายุ 14-18 ปี การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์

ได้ผ่านการคัดเลือกระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลายเข้าสู่รอบ 2 รายการ “พลังเล็กเปลี่ยนโลก ปี 7” ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมรักษ์โลกเพื่ออนาคต” โดยกลุ่ม ปตท. ร่วมกับรายการช่อง 9 การ์ตูน”
23/10/2019
ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันรายการ Thailand Kids Golf Step-up Tournament 2018-2019 ประเภท E-Girls และเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในรายการ The 19th Zhang Lian Wei Cup International Junior Invitaitonal ประเทศจีน
23/10/2019
Show all

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคาราเต้ – โด ประเภทท่ารำทีมหญิง อายุ 14-18 ปี การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันคาราเต้ – โด ประเภทท่ารำทีมหญิง อายุ 14-18 ปี การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 35 บุรีรัมย์เกมส์