รองศาสตราจารย์ กอบกุล ปราบประชา ท่านที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มาพบนักเรียน

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เเละมัธยมศึกษาปีที่ 1
01/11/2017
กิจกรรมวันลอยกระทง
03/11/2017
Show all

รองศาสตราจารย์ กอบกุล ปราบประชา ท่านที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มาพบนักเรียน

รองศาสตราจารย์ กอบกุล   ปราบประชา ท่านที่ปรึกษาโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี มาพบนักเรียน เพื่อทำกิจกรรมกับนักเรียน