ภาพกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระและทำสมาธิ วันศุกร์ที่ 5 ก.ค. 67