ประกาศประมูลราคาขายทอดตลาดพัสดุชำรุดใช้ไม่ได้ในราชการ