บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ร่วมกับศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต