วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำกิจกรรมปลูกผักสวนครัว โดยนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องการเกษตร การดูแลพืช ฝึกความรับผิดชอบ ในรายวิชาการงานอาชีพ