นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพเรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว

แสดงความยินดีกับเด็กหญิงพิมพ์ลภัส มนพรหมมา ชั้นป.5/2 ในการแข่งขันออมสินยิมนาสติก
25/11/2020
ภาพบรรยากาศการประเมินพัฒนาการของนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบโควตา)
30/11/2020
Show all

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพเรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เรียนรู้รายวิชาการงานอาชีพเรื่อง การปลูกพืชผักสวนครัว โดยนักเรียนได้ทำการปลูกต้นผักชีฝรั่งเพื่อเป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะการใช้ชีวิตและสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้