ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน11ปี

แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการทดสอบแข่งขันวัดระดับควาสามารถทางวิชาการ (TOP TEST)
17/12/2020
นักเรียนชั้นม.3ปฏิบัติเรื่อง “สำรับ 4 ภาค”
23/12/2020
Show all

ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน11ปี

⚽️ ใกล้ปิดลีค ⚽️.ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าแข่งขันฟุตบอล 7 คน รุ่นเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน11ปี ในรายการ7sThaileague2020 เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2563