ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (รอบโควตา)
01/12/2020
ทำบุญตักบาตรวันพ่อ 2563
04/12/2020
Show all

ตัวแทนนักเรียนนำเสนอผลงานแก่กรรมการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับรางวัลระดับ Silver Prize ในการแข่งขันหุ่นยนต์ International Youth Robot Competition online 2020 โดยนำเสนอผลงานเป็นภาษาอังกฤษให้กับกรรมการพัฒนานักศึกษาของสภามหาวิทยาลัย และได้รับคำชื่นชมจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารมหาวิทยาลัย