ข้อปฏิบัติในการคัดเลือกนักเรียน (รอบโควตา) ปีการศึกษา 2566 เพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ป.1 ม.1 และ ม.4