ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายธีรดา ศรีภัทรนำวงศ์ ในการแข่งขันขับร้องเพลงจีน