ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.ปาณปวีร์ บังเกิดผล ในการแข่งขันขี่ม้า