ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายณัฐภัทร แสนสุนนท์ ม.3 ในการแข่งขันฮับกิโด