ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลของสถาบันสสวท.