กิจกรรมการเรียนรู้ ป.1 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้รังสิต

กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารเเห้ง
23/07/2018
โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมถวายพระพร
26/07/2018
Show all

กิจกรรมการเรียนรู้ ป.1 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้รังสิต