ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา

ปฏิทินการศึกษา โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม

View more
ติดต่อโรงเรียน

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

View more
มิถุนายน 18, 2018

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ส่งนักเรียนเข้าประกวดวาดภาพ

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. […]
มิถุนายน 18, 2018

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี ส่งนักเรียนเข้าประกวดถ่ายภาพ

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร. […]
มิถุนายน 15, 2018

กิจกรรมหน้าเสาธง วันที่ 15 มิถุนายน 2561

กิจกรรมหน้าเสาธง นักเรียนไ […]
มิถุนายน 14, 2018

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึ […]
มิถุนายน 13, 2018

รศ.กอบกุล ปราบประชา ที่ปรึกษาโรงเรียน มาเยี่ยมโรงเรียน พร้อมกับร่วมกิจกรรมกับนักเรียน

รศ.กอบกุล ปราบประชา ที่ปรึ […]